utbildning

Föreläsningar / Utbildning

Ledarskap & Medarbetarskap

Med hjälp av kommunikationsverktyg, utbildning, handledning, grupp- och individcoaching arbetar vi med följande områden:
• Ledarskap, Medarbetarskap, Självledarskap – hur leder jag mig själv för att leda andra
• Hälsoorienterat ledarskap
• Teambuilding
• Konflikter handlar om olika personligheter och värderingar
• Kommunikation
• Feedback – kontinuerligt
• Att nå uppställda mål – Nuläge – Önskat läge, insatsen anpassas efter organisatoriskt specifika krav och behov
• Visionsstyrning och värderingsstrategi
• Från omedveten inkompetens till medveten kompetens
• Förstudier

Vi skräddarsyr koncept utifrån era behov – Från vision till praktiska planer.

LoKri Friskvård & Consulting AB   |     Stockholm    |    Org nr 556887-3003     |    0733-866646    |    lotta@lokri.se