halsoanalys

Hälsoanalys

  • Lokri bokar och sammanför ett möte med berörda parter. Vid detta möte samlas olika fakta, information och önskemål in.
  • En konkret analys görs av all insamlad information. Därefter lämnas ett förslag på olika hälsoåtgärder.
  • Avstämningsmöte bokas upp med företagets representanter där beslut tas som genomförandet.
  • En komplett rerab plan upprättas och presenteras för godkännande

Efter godkännande bokas ett möte upp med berörd person /personal för genomgång av rehab plan med start datum.
Uppföljning sker under hela tiden och utvärdering görs i samråd med företaget efter avslutad insats.

LoKri Friskvård & Consulting AB   |     Stockholm    |    Org nr 556887-3003     |    0733-866646    |    lotta@lokri.se