rehab

Akupunktur & Rehab

Rehabilitering

Med allt högre tempo och krav i samhället gäller det för både företagen och den enskilde att hitta vägar för att bevara hälsan och behålla lusten och glädjen.

Lokri erbjuder snabb hjälp vi såväl akuta som mer långvariga tillstånd, som fysiska skador, smärta, utbrändhet sömnlöshet och stress.

Med akupunktur, coaching och hälsorådgivning skapar vi förutsättningar för effektiv rehabilitering.

Akupunktur

Akupunkturen ökar både i Sverige och övriga västvärlden och är i dag en av de mest verksamma behandlingar som stödjer kroppens egen självläkningaförmåga.

Det är en skonsam behandlingsmetod som påverkar nervsystemets elektokemiska samspel. Det gör att en mängd kroppsfunktioner påverkas som blod- och lymfflöde, immunförsvaret likaså inre organ. Behandligen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Akupunktur har även en lugnande inverkan.

Några exempel på vad du kan få hjälp med

• Värk och spänningar i nacke och rygg
• Mus- och tennisarm
• Huvudvärk, migrän
• Högt eller lågt blodtryck
• Matsmältningsbesvär
• Stress och sömnstörningar
• Trötthet
• Smärttillstånd

Lokri sammarbetar endast med akupunktörer som är anslutna till Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, det innebär att de…..
• Har minst tre års utbildning i traditionell kinesisk akupunktur
• Är utbildade i ett flertal behandlingstekniker
• Har utbildning i västerländsk medicin såsom anatomi, fysiologi och patologi (sjukdomslära)
• Använder EU-godkända engångsnålar
• Är ansvarsförsäkrade

LoKri Friskvård & Consulting AB   |     Stockholm    |    Org nr 556887-3003     |    0733-866646    |    lotta@lokri.se